Un donatiu ens farà més forts

Qualsevol aportació econòmica ens ajuda a millorar la vida dels nostres peluts i contribueix al manteniment del refugi. No dubtis a invertir en una bona causa.

Un donatiu per a una bona causa

Amb molt poc, pots fer que els nostres animals puguin tenir una vida millor

Sabem que no tothom pot ajudar de la mateixa manera i, per això, qualsevol forma de suport és ben rebuda. Pots portar-nos llaunes de menjar, sacs de pinso, aquelles mantes o llençols que ja no utilitzes, medicaments que ja no necessites i que no han caducat, arnesos, corretges, morrions…

Tot pot ser aprofitat perquè els nostres animals visquin més còmodament. També pots ajudar-nos realitzant una aportació econòmica, ja que amb això ajudaràs, i molt, a que puguem continuar amb la nostra tasca i amb el manteniment del nostre refugi.

El règim fiscal de les donacions i aportacions es troba recollit en el Capítol II del Títol III de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

El 2020, el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, ha modificat l’article 19 sobre la deducció de la quota d’IRPF de la Llei 49/2002.

Els donatius a Fundacions i Organitzacions sense ànim de lucre (ONG) poden ser deduïbles tant en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) com també en l’Impost de Societats (IS).

Per poder realitzar aquest tràmit, la persona física o societat donant ha de tenir el certificat fiscal de la Fundació/ONG. Es tracta d’un document que atorga l’organització al donant una vegada fet el donatiu.
L’import a retornar sempre variarà en funció del tipus de donatiu i segons el règim fiscal al qual estigui subjecta l’organització amb la qual hagis col·laborat.

Els donatius que donaran dret a practicar deduccions seran els dineraris, de béns o drets; els de constitució de dret d’usdefruit o les quotes d’afiliació.

El Reial Decret-llei 17/2020, del 5 de maig, modifica l’article 19 de la Llei 49/2002 i incrementa en un 5% les deduccions per donacions a ONG.

Els nous percentatges de deducció s’aplicaran a la declaració de la renda del 2020 per a les donacions efectuades a partir de l’1 de gener del mateix any.

Aquest increment afecta a les donacions realitzades per contribuents d’IRPF i contribuents de l’impost sobre la renda de No Residents que operin en territori espanyol sense establiment permanent.
Pots sol·licitar més informació al departament fiscal de la Lliga per a la protecció d’animals i plantes de Barcelona.

Maneres d'ajudar-nos econòmicament

A "la Lliga" trobaràs diverses maneres de col·laborar econòmicament amb el refugi.

Tota ajuda és ben rebuda

Amb la teva aportació pots contribuir al manteniment del refugi i que puguem continuar acollint i cuidant animals en situació d’abandonament.

Les empreses també poden ser solidàries

La nostra societat és solidària i les empreses també. Són el motor del nostre país i la seva col·laboració és crucial per a la nostra supervivència.