donaciones_ok

Ells també esperen

After waiting so long, they deserve to be part of a family. They just need a chance.

Ells també esperen

Every year many animals come to the shelter hoping to find a family with which to start from scratch. Many of them are adopted soon, but not all of them have the same luck. Some spend years in the shelter without getting an adoption. On some occasions, it is because they have had a difficult past, they are fearful or show a complicated behavior, others arrive at the shelter already old or with some illness and others simply go unnoticed in the eyes of the adopters.

This long wait affects their character: they become distrustful of people they don’t know, they are more nervous because of the frustration caused by living in a cage or they get depressed waiting for a home that doesn’t seem to come. In these cases, when the adopters arrive at the shelter, they do not see the best version of these animals. Therefore, most choose to discard them, and their adoption becomes an obstacle course.

To give visibility to these animals and help them have their chance, in 2015 we created the Ells També Waiten program. After so much time waiting, we want them to be able to know what the tranquility and love of a home is, since experience tells us that, with a little time and trust, they adapt to their new life. It is our duty not to let them spend their lives in a cage waiting for a family that never comes. Sometimes you just have to give them the chance they deserve.

donaciones_ok

Ells també esperen

Després de tant de temps esperant, es mereixen ser part d’una família. Només necessiten una oportunitat.

Ells també esperen

Cada any arriben al refugi molts animals amb l’esperança de trobar una família amb la que començar de zero. Molts d’ells són adoptats aviat, però altres no tenen la mateixa sort. Alguns passen anys al refugi sense aconseguir una adopció. En algunes ocasions, es deu a que han tingut un passat difícil, són porucs o mostren un comportament complicat, altres arriben ja vellets al refugi o amb alguna malaltia i altres, senzillament, passen desapercebuts a ulls dels adoptants.

Aquesta llarga espera els afecta al seu caràcter: es tornen desconfiats cap a les persones que no coneixen, estan més nerviosos per la frustració que els hi causa viure el una gàbia o es deprimeixen esperant una nova llar que sembla que no arriba. En alguns casos, quan els adoptants arriben a la protectora, no veuen la millor versió d’aquests animals. Per això, la majoria opta per descartar-los, i la seva adopció es converteix en una carrera d’obstacles.

Per donar visibilitat a aquests animals i ajudar-los a tenir la seva oportunitat, l’any 2015 vam crear el programa Ells També Esperen. Després de tant de temps esperant volem que puguin conèixer el que és la tranquil·litat i l’amor d’una llar ja que l’experiència ens diu que, amb una mica de temps i confiança, s’adapten a la seva nova vida. És el nostre deure no deixar que passin la seva vida a una gàbia esperant una família que mai arriba. De vegades, només se’ls ha de donar l’oportunitat que es mereixen.

El programa “Ells també esperen” dóna visibilitat als gossos i gats que porten més d’un any al refugi esperant una familia

Els animals que arriben al nostre refugi són conseqüència de la irresponsabilitat de les persones que en el seu dia van decidir incorporar un animal a la seva família i amb el temps van deixar de fer-se càrrec. L’estància al refugi resulta traumàtica per molts d’aquests animals. Els primers dies són sens dubte els més difícils per a la majoria, els observem tristos, deprimits, nerviosos, ansiosos, abatuts…

Afortunadament, després d’unes setmanes o mesos al refugi, la majoria troba una família adoptiva i tornen a començar una nova vida. Això sí, amb la seva maleta de l’abandonament, una experiència que els hi passa factura i els acompanya la resta de la seva vida.

Però no tots els animals tenen la mateixa sort i són precisament ells els que acaben formant part del programa “Ells també esperen”.

Alguns passen anys al refugi sense aconseguir una adopció, afectant-los aquesta llarga espera al seu caràcter, estat d’ànim i, fins i tot, la seva salut. Alguns es tornen desconfiats de les persones que no coneixen, altres es tornen molt nerviosos de la frustració que els provoca viure en una gàbia, altres es deprimeixen esperant una llar que sembla no arribar mai… i totes aquestes circumstancies repercuteixen en que la seva adopció sigui cada cop més complicada.

Per això, quan els adoptants arriben al refugi, no veuen la millor versió d’aquests animals, sinó que se’ls troben vençuts per la situació que els ha tocat viure i la majoria de famílies opta per descartar-los. D’aquesta forma la seva adopció es converteix en una carrera d’obstacles.

Amb el programa “Ells també esperen” volem donar visibilitat als gossos i gats de llarga estància que porten més d’un any vivint amb nosaltres. Esperem comptar amb la vostra difusió perquè després de tant de temps esperant, puguin conèixer el que és la tranquil·litat i l’amor d’una bona llar. El refugi també ha de ser un lloc de trànsit per ells.

donaciones_ok

Ells també esperen

Después de tanto tiempo esperando, se merecen ser parte de una familia. Solo necesitan una oportunidad.

Ells també esperen

Cada año llegan al refugio muchos animales con la esperanza de encontrar una familia con la que empezar de cero. Muchos de ellos son adoptados pronto, pero no todos tienen la misma suerte. Algunos pasan años en el refugio sin conseguir una adopción. En algunas ocasiones, se debe a que han tenido un pasado difícil, son miedosos o muestran un comportamiento complicado, otros llegan ya viejecitos al refugio o con alguna enfermedad y otros, sencillamente, pasan desapercibidos a ojos de los adoptantes.

Esta larga espera les afecta a su carácter: se vuelven desconfiados hacia las personas que no conocen, están más nerviosos por la frustración que les causa vivir en una jaula o se deprimen esperando un hogar que parece que no llega. En estos casos, cuando los adoptantes llegan a la protectora, no ven la mejor versión de estos animales. Por ello, la mayoría opta por descartarlos, y su adopción se convierte en una carrera de obstáculos.

Para dar visibilidad a estos animales y ayudarles a tener su oportunidad, el año 2015 creamos el programa Ells També Esperen. Después de tanto tiempo esperando queremos que puedan conocer lo que es la tranquilidad y el amor de un hogar ya que la experiencia nos dice que, con un poco de tiempo y confianza, se adaptan a su nueva vida. Es nuestro deber no dejar que pasen su vida en una jaula esperando una familia que nunca llega. A veces, sólo hay que darles la oportunidad que se merecen.